ALTE DOCUMENTE -> Diverse
2022

Informatii privind proiectul RO-MD-DE „Con-necting companies to increase export in tourism sector” („Conectarea companiilor în vederea creșterii exporturilor în sectorul turismului”). Acest proiect este o inițiativă interregională, implementată în regiunile Centru din România și Republica Moldova și are în vedere intensificarea parteneriatelor și a relațiilor comerciale, a transferului de cunoștințe și a schimburilor de experiență între organizațiile active în domeniul turismului din cele două regiuni.
GHID CU BUNE PRACTICI PRIVIND MARKETINGUL TURISTIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA


Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025

2021

BULETIN INFORMATIV.

2020

BULETIN INFORMATIV.
DOMENII DE COMPETENTA.
RAPORT IMPLEMENTARE LEGEA 544.
RAPORT LEGEA 52.
RAPORT LEGEA 52.
RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE.

2019

Domeniile de competenta ale primariei

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA

Va oferim pentru informare Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Salistea, pentru perioada 2017-2020.

Publicat la data de 24.08.2017