Informatii&Anunturi

ANUNT EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL
Citeste textul complet initial
Actualizare 1 Rezultat selectie dosare
Actualizare 2 Rezultat proba scrisa
Actualizare 3 Rezultat final

ANUNT GREVA DE AVERTISMENT
Citeste textul complet

Invitatie de participare si documentatie executie lucrari REABILITARE DISPENAR MEDICAL UMAN COMUNA SALISTEA

Informare proiect „Microbuze electrice pentru elevii din judetul Alba”

ANUNȚ MODIFICAREA LEGII NR. 18 DIN 1991 FOND FUNCIAR

ANUNT INCEPERE PROIECT BISERICA DE LEMN

COMUNICAT DE PRESĂ
”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

COMUNICAT DE PRESĂ
”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

ANUNT
MODIFICARE LEGEA 18/1991
Cititi aici textul integral. 


ANUNT EXAMEN PROMOVARE

ADRESA
PREFECTURA ALBA REFERITOR LA LEGEA NR. 9 DIN 2023
ADRESA
INSTITUTIA PREFECTULUI ALBA PRIVIND ASIGURAREA OBLIGATORIE A LOCUINTELOR

ANUNȚ
OBLIGATII PRODUCATORI SI COMERCIANTI DE BAUTURI – H.G. NR. 1074 DIN 2021

ANUNȚ
OBLIGATII DETINATORI SISTEME INDIVIDUALE DE COLECTARE SI EPURARE APE UZATE – H.G. NR. 714 DIN 2022

ANUNȚ nr 2
licitatie spatiu dispensar comuna Salistea

ANUNȚ
licitatie spatiu dispensar comuna Salistea

ANUNȚ
privind organizarea unui concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant, perioada nedeterminata, Asistent medical comunitar, PL din cadrul Primariei Salistea

ANUNȚ
privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

Anunt LICITATIE DISPENSAR TARTARIA

Anunt Caserie – in atentia populatiei!!!

Anunt ISU ALBA – in atentia populatiei!!!

Anunt LICITATIE DISPENSAR TARTARIA

Anunt privind datele de colectare a gunoiului menajer

Informatii despre finantarile cu fonduri de la Uniunea Europeana si de la Guvernul Romaniei, in zonele rurale prin PNDR – Programul National de Dezvoltare Rurala

Anunt proiect INTESPO, adresat tinerilor NEETS

ANUNT MARCARE LEMN DE FOC

ANUNT INTERDICTIE DEPOZITARE GUNOAIE PE SPATIUL PUBLIC

ANUNT LICITAȚIE PENTRU VÂNZARE ȚIGLĂ

Anunt privind organizarea unui concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de muncitor calificat IV
Publicat la data de 10.09.2019

Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat IV
Publicat la data de 26.03.2019

Proces Verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Publicat la data de 23.10.2018

ANUNT LICITATIE CU STRIGARE VANZARE TIGLA
Publicat la data de 23.08.2018

ANUNT LICITATIE CU STRIGARE VANZARE TIGLA
Publicat la data de 18.06.2018

PERSOANELE RESPONSABILE CU ACORDAREA ASISTENTEI
Publicat la data de 31.05.2018

ACORD MEDIU

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu.

Publicat la data de 23.09.2017

ANUNT

Primaria Salistea organizeaza examen de promovare in grad profesional pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Salistea.

Publicat la data de 07.06.2017

ANUNT

Primaria Salistea organizeaza examen de promovare a personalului contractual.

Publicat la data de 04.04.2017

ANUNT

Primaria Salistea aduce la cunostinta publica Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Publicat la data de 28.02.2017

ANUNT

Primaria Comunei Salistea a elaborat Planul de masuri pentru gestionarea situatiilor de urgenta specifice sezonului rece.

Publicat la data de 23.11.2016

ANUNT

Primaria Comunei Salistea organizeaza in data de 25.11.2016, examen de promovare a personalului contractual debutant.

Publicat la data de 07.11.2016

ANUNT

Primaria Comunei Salistea organizeaza in data de 01.11.2016, preselecţia pentru agenţii economici interesaţi de licitatia pentru productia anului 2016, prestari servicii exploatare.

Publicat la data de 20.10.2016

ANUNT

Primaria Comunei Salistea organizeaza in data de 18.07.2016, examen in vederea promovarii in grade profesionale a unor angajati.

Publicat la data de 01.07.2016

ANUNT LICITATIE

Primaria Comunei Salistea organizeaza in data de 16.11.2015, Licitatie pentru productia anului 2015.

Anunt actualizat la data de 03.11.2015

ANUNT CONCURS

Primaria Comunei Salistea organizeaza in perioada 29.10-2015-03.11.2015, Concurs pentru ocuparea a 3 functii vacante de 2 posturi Inspector debutant, 1 post Referent debutant.

Publicat la data de 07.10.2015
Publicat la data de 07.10.2015

ANUNT CONCURS

Primaria Comunei Salistea organizeaza in data de 19.02.2015, incepand cu ora 10, Concurs pentru ocuparea functiei vacante de Administrator Public al Comunei Salistea.

Publicat la data de 02.02.2015
Publicat la data de 20.02.2015

ANUNT CONCURS

Primaria Comunei Salistea organizeaza Concurs pentru ocuparea unui post de specialitate, clasa S, gradul profesional debutant, in cadrul Compartimentului Administratie publica secretariat, administrativ, registrul agricol, cadastru, din aparatul propriu al primarului comunei Salistea.

Publicat la data de 17.02.2014

AMANARE CONCURS

Primaria Comunei Salistea anunta amanarea datei pentru Concursul de promovare in gradul imediat superior celui detinut de functionarul public, pentru functia de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, clasa de salarizare 34, la Compartimentul Protectie Sociala.

Publicat la data de 31.10.2013

ANUNT CONCURS

Primaria Comunei Salistea organizeaza Examen de promovare in clasa a functionarilor publici, pentru functia de Referent superior, clasa III, in cadrul Biroului Registrului Agricol.

Publicat la data de 17.10.2013

ANUNT CONCURS

Primaria Comunei Salistea organizeaza Concurs de promovare in gradul imediat superior celui detinut de functionarul public, pentru functia de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, clasa de salarizare 34, la Compartimentul Protectie Sociala.

Publicat la data de 1.10.2013

Proiecte in comuna
COMUNA SALISTEA din judetul Alba este beneficiara Contractului de Finantare nr. C322010970100067/10.07.2010 incheiat cu AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT – Romania, al carui obiect il constituie acordarea finantarii nerambursabile in valoare de 10.757.000 lei pentru punerea in aplicare a Cererii de finantare aferenta proiectului „Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza si accesul la servicii publice pentru populatia din Comuna Salistea, Alba”. În cadrul proiectului integrat se doreste modernizarea strãzilor si drumurilor comunale cu legãturi cãtre drumuri judetene in vederea fluidizãrii traficului în zonã, a podurilor si consolidarea malurilor din localitãtile Salistea si Tãrtãria, în vederea evitãrii reversãrii râurilor, alimentarea cu apã în localitatea Salistea Deal si strada Deal, realizarea unui sistem de colectare si epurare a apelor uzate în localitatea Salistea Deal, executia lucrãrilor de amenajare a cãminului cultural din localitatea Tãrtãria, precum si înfiintarea unui centru social în localitatea Sãlistea Pentru implementarea in bune conditii a proiectului integrat, sunt în curs de executie urmatoarele lucrãri cu termen de finalizare ianuarie 2013: Lotul 1: Modernizare retele strãzi comunale în localitãtile Sãlistea si Tãrtãria, poduri si consolidãri de maluri pe pârâul Cioara (Archis), comuna Sãlistea, judetul Alba Executant: S.C. NEWAMPORT COMPANY S.R.L. Lotul 2: Alimentare cu apã sat SãliStea-Deal si strada Deal si Comuna Sãlistea Executant: SC OMA GRUP INSTAL SRL Lotul 3: Retea de canalizare si statie de epurare localitatea Sãlistea-Deal, comuna Sãlistea, Judetul Alba Executant: SC ALBANIC SERVICE SRL asociat: SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL Lotul 4: REABILITARE CAMIN CULTURAL Executant: SC BFC CONSTRUCT PREST SRL Lotul 5: ÎNFIINTARE CENTRU SOCIAL Executant: SC BFC CONSTRUCT PREST SRL