HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

HCL52/2019 privind modificarea organigramei, numarului de personal si statului de functii.


HCL 51/08.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.


HCL 43/07.2019 privind aprobarea listei cuprinzand documenmtele de interes public.


HCL 38/07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.


HCL 37/2019 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II 2019.


HCL 36/2019 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I 2019.


HCL nr. 15/2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.


HCL nr. 56/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.


HCL nr. 8 din anul 2018.


HCL nr. 72/2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.


HCL nr. 61, 62 din anul 2017.


HCL nr. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 din anul 2017.


HCL nr. 45, 465, 47, 48, 49, 50, 51, 52 din anul 2017.


HCL nr. 41, 42, 43, 44 din anul 2017.


HCL nr. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 din anul 2017.


HCL nr. 26, 27, 28, 29, 30 din anul 2017.


HCL nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 din anul 2017.


HCL nr. 17, 18 din anul 2017.


HCL nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16 din anul 2017.


HCL nr. 7, 8, 9, 10 din anul 2017.


HCL nr. 6 din anul 2017.


HCL nr. 3, 4, 5 din anul 2017.


HCL nr. 1, 2 din anul 2017.


Proces verbal CL 17.01.2016


Proces verbal CL 05.01.2017


Proces verbal CL 16.12.2016


Proces verbal CL 05.12.2016


Proces verbal CL 24.11.2016


Proces verbal CL noiembrie 2016


Sedinta CL noiembrie 2016


HCL nr. 58, 59, 60, 61, 62 din anul 2016.


HCL nr. 52, 53, 54, 55, 56, 57 din anul 2016.


HCL nr. 48, 49, 50, 51 din anul 2016.


HCL nr. 44, 45, 46, 47 din anul 2016.


HCL nr. 38, 39, 40, 41, 42, 43 din anul 2016.


HCL nr. 18/2015 privind aprobarea alocarii sumei de 10000 lei catre Parohia Ortodoxa Tartaria, pe anul 2015.
HCL nr. 15/2015 privind aprobarea alocarii sumei de 10000 lei catre Parohia Ortodoxa Salistea, pe anul 2015.
HCL nr. 14/2015 privind aprobarea transferului sumei de 7388 lei.
HCL nr. 12/2015 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
Anexa la HCL nr. 10/2015 cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului Romaniei.
HCL nr. 10/2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2015.
HCL nr. 9/2015 privind aprobarea prelungirii termenului limita de rambursare a creditului intern cu numarul C31002013014794/16.09.2013.
HCL nr. 8/2015 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a Contractului de Finantare C322010970100037/2010.
HCL nr. 7/2015 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN.
HG 19/29.06.2012 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Salistea.
HG 21/29.06.2012 privind alegerea viceprimarului Comunei Salistea.

Proiecte in comuna
COMUNA SALISTEA din judetul Alba este beneficiara Contractului de Finantare nr. C322010970100067/10.07.2010 incheiat cu AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT – Romania, al carui obiect il constituie acordarea finantarii nerambursabile in valoare de 10.757.000 lei pentru punerea in aplicare a Cererii de finantare aferenta proiectului „Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza si accesul la servicii publice pentru populatia din Comuna Salistea, Alba”. În cadrul proiectului integrat se doreste modernizarea strãzilor si drumurilor comunale cu legãturi cãtre drumuri judetene in vederea fluidizãrii traficului în zonã, a podurilor si consolidarea malurilor din localitãtile Salistea si Tãrtãria, în vederea evitãrii reversãrii râurilor, alimentarea cu apã în localitatea Salistea Deal si strada Deal, realizarea unui sistem de colectare si epurare a apelor uzate în localitatea Salistea Deal, executia lucrãrilor de amenajare a cãminului cultural din localitatea Tãrtãria, precum si înfiintarea unui centru social în localitatea Sãlistea Pentru implementarea in bune conditii a proiectului integrat, sunt în curs de executie urmatoarele lucrãri cu termen de finalizare ianuarie 2013: Lotul 1: Modernizare retele strãzi comunale în localitãtile Sãlistea si Tãrtãria, poduri si consolidãri de maluri pe pârâul Cioara (Archis), comuna Sãlistea, judetul Alba Executant: S.C. NEWAMPORT COMPANY S.R.L. Lotul 2: Alimentare cu apã sat SãliStea-Deal si strada Deal si Comuna Sãlistea Executant: SC OMA GRUP INSTAL SRL Lotul 3: Retea de canalizare si statie de epurare localitatea Sãlistea-Deal, comuna Sãlistea, Judetul Alba Executant: SC ALBANIC SERVICE SRL asociat: SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL Lotul 4: REABILITARE CAMIN CULTURAL Executant: SC BFC CONSTRUCT PREST SRL Lotul 5: ÎNFIINTARE CENTRU SOCIAL Executant: SC BFC CONSTRUCT PREST SRL