HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

HOTARAREA NR. 87 DIN 2021 VALIDARE MODIFICARI EFECTUATE IN BUGETUL LOCAL PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI DECEMBRIE 2021
HOTARAREA NR. 86 DIN 2021 SPATIU DEPOZITARE DESEURI ELECTRICE
HOTARAREA NR. 85 DIN 2021 IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2022
HOTARAREA NR. 84 DIN 2021 PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNILE IANUARIE-MARTIE 2022
HOTARAREA NR. 83 DIN 2021 CONT DE EXECUTIE TRIM. IV 2021
HCL NR. 82 DIN 2021 RECTIFICARE BUGET DECEMBRIE 2021
HCL NR. 81 DIN 2021 MODIFICARE SI COMPLETARE HCL NR. 64 DIN 2021 MASA LEMNOASA
HCL NR. 80 DIN 2021 BRAD CRACIUN
HCL NR. 79 DIN 2021 RECTIFICARE BUGET
HCL NR. 78 DIN 2021 INCHIRIERE DISPENSAR
HOTARAREA NR. 77 DIN 2021 MODIFICARE HCL NR. 31 DIN 2021 INDICATORI TE SCOALA GIMNAZIALA
HOTARAREA NR. 76 DIN 2021 MODIFICARE HCL NR. 30 DIN 2021 REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA
HOTARAREA NR. 75 DIN 2021 PODURI DE ACCES VALEA DREJMAN SI VALEA ARCHIS, PNI ANGHEL SALIGNY
HOTARAREA NR. 74 DIN 2021 STADIU COMPLETARE REGISTRU AGRICOL TRIM. III 2021
HOTARAREA NR. 73 DIN 2021 RECTIFICARE BUGET OCTOMBRIE 2021
HOTARAREA NR. 72 DIN 2021 CONT DE EXECUTIE TRIM. III 2021
HCL NR. 71 DIN 2021 DEVIZ ACTUALIZAT CONFORM OG NR. 15 DIN 2021 MODERNIZARE STRAZI
HCL NR. 70 DIN 2021 DEPOZITARE DESEURI INERTE REZULTATE DIN ACTIVITATI DE CONSTRUCTII SI DEMOLARI
HCL NR. 69 DIN 2021 RECTIFICARE BUGET SEPTEMBRIE 2021
HCL NR. 68 DIN 2021 PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNILE OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021
HOTARAREA NR. 67 DIN 2021 ACTUALIZARE ROF CENTRU SOCIAL
HOTARAREA NR. 66 DIN 2021 MODIFICARE COMPONENTA COMISIE INVATAMENT
HOTARAREA NR. 65 DIN 2021 MAJORARE TARIF PAZA PADURE COMUNALA
HOTARAREA NR. 64 DIN 2021 MASA LEMNOASA 2021
HOTARAREA NR. 63 DIN 2021 RECTIFICARE BUGET AUGUST 2021
HOTARAREA NR. 62 DIN 2021 ATRIBUIRE TEREN IN PROPRIETATE PRIN ORDINUL PREFECTULUI - JIBOTEAN ILIE EMIL SI ECATERINA
HOTARAREA NR. 61 DIN 2021 ATRIBUIRE TEREN IN PROPRIETATE PRIN ORDINUL PREFECTULUI - ILIE ANCUTA FLORINA
HOTARAREA NR. 60 DIN 2021 APROBARE NOMENCLATOR STRADAL
HOTARAREA NR. 59 DIN 2021 ATRIBUIRE DENUMIRI STRAZI
HOTARAREA NR. 58 DIN 2021 REPREZENTANTI CL IN CA SI CEAC SCOALA
HOTARAREA NR. 57 DIN 2021 VALIDARE MODIFICARI EFECTUATE IN BUGETUL LOCAL PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI
HOTARAREA NR. 56 DIN 2021 MODIFICARE HCL NR. 38 DIN 2021 PRIVIND TARIFE SC RERVEST SA
HOTARAREA NR. 55 DIN 2021 MODIFICARE HCL NR. 33 DIN 2021 APROBARE SO SI INDICATORI TE PENTRU PROIECT - INFIINTARE CENTRU COMUNITAR
HOTARAREA NR. 54 DIN 2021 APROBARE PROIECT - INFIINTARE CENTRU COMUNITAR
HOTARAREA NR. 53 DIN 2021 CONSTATARE INCETARE MANDAT CONSILIER LOCAL MICLEA DORIN-IACOB
HOTARAREA NR. 52 DIN 2021 PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU SEDINTA EXTRAORDINARA, CONVOCATA DE INDATA, IN DATA DE 17.08.2021
HCL NR. 51 DIN 2021 STADIU COMPLETARE REGISTRU AGRICOL TRIM. II 2021
HCL NR. 50 DIN 2021 PLAN DE SERVICII SOCIALE PENTRU ANUL 2021
HCL NR. 49 DIN 2021 RECTIFICARE BUGETARA IULIE 2021
HCL NR. 48 DIN 2021 EXECUTIE BUGETARA TRIM. II 2021
HCL NR. 47 DIN 2021 EXECUTIE BUGETARA TRIM. I 2021
HOTARAREA NR. 46 DIN 2021 ACT ADITIONAL LA PROTOCOLUL DE COLABORARE PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT SERVICII COMUNITARE
HOTARAREA NR. 45 DIN 2021 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021-2027
- ANEXA LA HCL NR. 45 DIN 2021 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2021-2027
HOTARAREA NR. 44 DIN 2021 STRATEGIA LOCALA PENTRU SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE 2021-2027
- ANEXA LA HCL NR. 44 DIN 2021 STRATEGIA LOCALA PENTRU SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE 2021-2027
HOTARAREA NR. 43 DIN 2021 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2021-2027
- ANEXA LA HCL NR. 43 DIN 2021 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2021-2027
HOTARAREA NR. 42 DIN 2021 STATUTUL COMUNEI SALISTEA 2021
-bANEXA LA HCL NR. 42 DIN 2021 STATUTUL COMUNEI SALISTEA 2021
HOTARAREA NR. 41 DIN 2021 REGULAMENT ELIBERARE LEGITIMATII PARCARE GRATUITA
HOTARAREA NR. 40 DIN 2021 INCLUDERE CONTOARE APA IN DOMENIUL PUBLIC
HOTARAREA NR. 39 DIN 2021 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNILE IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2021
HOTARAREA NR. 38 DIN 2021 TARIFE SC RERVEST SA
HOTARAREA NR. 37 DIN 2021 REGULI SPECIFICE INCENDII
HOTARAREA NR. 36 DIN 2021 MOD ORGANIZARE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
HOTARAREA NR. 35 DIN 2021 CASARE OBIECTE DE INVENTAR SI MIJLOACE FIXE
HOTARAREA NR. 34 DIN 2021 INSUSIRE REZULTATE INVENTARIERE LA 31.12.2020

HOTARAREA NR. 33 DIN 2021 STUDIU DE OPORTUNITATE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CENTRU COMUNITAR SALISTEA
HOTARAREA NR. 32 DIN 2021 INFIINTARE CENTRU COMUNITAR SALISTEA
HOTARAREA NR. 31 DIN 2021 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI REABILITARE SCOALA SALISTEA
HOTARAREA NR. 30 DIN 2021 REABILITARE SCOALA SALISTEA
HOTARAREA NR. 29 DIN 2021 DREPT DE ACCES PENTRU FURNIZORII DE COMUNICATII ELECTRONICE
HOTARAREA NR. 28 DIN 2021 STADIU COMPLETARE REGISTRU AGRICOL TRIM. I 2021
HOTARAREA NR. 27 DIN 2021 INDEXARE IMPOOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2022
HOTARAREA NR. 26 DIN 2021 SUME ALOCATE PAROHIILOR
HOTARAREA NR. 25 DIN 2021 COTIZATII 2021
HOTARAREA NR. 24 DIN 2021 BUGET LOCAL 2021
HOTARAREA NR. 23 DIN 2021 UTILIZARE EXCEDENT BUGETAR 2020
HOTARAREA NR. 22 DIN 2021 INREGISTRARE LOCURI DE JOACA IN DOMENIUL PUBLIC
HOTARAREA NR. 21 DIN 2021 MODIFICARE HCL NR. 42 DIN 2019
HOTARAREA NR. 20 DIN 2021 TRANSMITERE DREPT DE FOLOSINTA TEREN CATRE POPA MARIUS
HOTARAREA NR. 19 DIN 2021 ROF CONSILIU LOCAL
HOTARAREA NR. 18 DIN 2021 REGULAMENT PHCL
HOTARAREA NR. 17 DIN 2021 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU 3 LUNI - APRILIE, MAI, IUNIE 2021

HOTARAREA NR. 16 DIN 2021 ANULARE ACCESORII AFERENTE OBLIGATIILOR FISCALE PRINCIPALE
ANEXA LA HCL NR. 16 DIN 2021

HOTARAREA NR. 15 DIN 25.02.2021 INSCRIERE PROVIZORIE DRUMURI 2021

HOTARAREA NR. 14 DIN 2021 EXECUTIE BUGETARA ANUL 2020
ANEXA LA HCL NR. 14 DIN 2021

HOTARAREA NR. 13 DIN 2021 PAAR 2021
ANEXA LA HCL NR. 13 DIN 2021 PAAR 2021
ANEXE PAAR 2021

HOTARAREA NR. 12 DIN 2021 APROBARE RAPORT PRIMAR 2020

HOTARAREA NR. 11 DIN 2021 RETEA SCOLARA 2021-2022

HOTARAREA NR. 10 DIN 2021 COMISIA EVALUARE OFERTE CONCESIONARI, VANZARI, INCHIRIERI

HOTARAREA NR. 9 DIN 2021 CONTRACT SI TAXA SALUBRIZARE

HOTARAREA NR. 8 DIN 2021 REGISTRUL AGRICOL TRIM. IV 2020

HOTARAREA NR. 7 DIN 2021 REPOZITIONARE IMOBIL CF 70747

HOTARAREA NR. 6 DIN 2021 DEZLIPIRE TEREN IN 2 LOTURI SCOALA SALISTEA

HOTARAREA NR. 5 DIN 2021 MARGINALIZARE SOCIALA 2021

HOTARAREA NR. 4 DIN 2021 PLAN DE ACTIUNI AJUTOR SOCIAL 2021

HOTARAREA NR. 3 DIN 2021 PRELUNGIRE SG SEDIU PRIMARIE de la data de 03.04.2021 până la data de 04.07.2021

HOTARAREA NR. 2 DIN 2021 ACOPERIRE GOL CASA 2021

HOTARAREA NR. 1 DIN 2021 ACOPERIRE DEFICIT DEZVOLTARE 2020

HOTARAREA NR. 73 DIN 2020 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2021

HOTARAREA NR. 72 DIN 2020 EXECUTIE BUGETARA TRIM. IV 2020
- Anexa 1 la HCL nr. 72 din 2020 executie 30.11.2020
- Anexa 2 la HCL nr. 72 din 2020 executie 30.11.2020

HOTARAREA NR. 71 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET DECEMBRIE 2020
- Anexa 1 la HCL nr. 71 din 2020
- Anexa 2 la HCL nr. 71 din 2020_Formularul 14 PROGRAM INVESTITII SALISTEA 2020

HOTARAREA NR. 70 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET DECEMBRIE 2020
- Anexa la HCL nr. 70 din 2020 rectificare buget

HOTARAREA NR. 69 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET NOIEMBRIE 2020
- Anexa nr. 1 la HCL rectificare buget 27.11.2020
- Anexa nr. 2 la HCL rectificare buget 27.11.2020 Formularul 14 PROGRAM INVESTITII

HOTARAREA NR. 68 DIN 2020 IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 2021
- ANEXE NR. 1 SI 2 LA HCL TABLOU VALORI PROIECT IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2021
- ANEXA NR. 3 LA HCL PROCEDURA DE CALCUL TAXE LOCALE PROIECT IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2021
- ANEXA NR. 4 la HCL REGULAMENT TAXE SPECIALE PROIECT IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2021

HOTARAREA NR. 67 DIN 2020 REGISTRUL AGRICOL TRIM. III 2020

HOTARAREA NR. 66 DIN 2020 RECTIFICARE CF SI HCL NR. 8 DIN 2010

HOTARAREA NR. 65 DIN 2020 DESEMNARE REPREZENTANTI COMISIE EVALUARE SECRETAR GENERAL

HOTARAREA NR. 64 DIN 2020 REPREZENTANTI CL IN CA SI CEAC SCOALA 2020-2021

HOTARAREA NR. 63 DIN 2020 MANDATARE PRIMAR IN GAL VALEA AMPOIULUI-VALEA MURESULUI

HOTARAREA NR. 62 DIN 2020 FACILITATI PLATA IMPOZITE TAXE PE CLADIRI 2020

HOTARAREA NR. 61 DIN 2020 MODIFICARE STAT DE FUNCTII
- Anexa la HCL NR. 61 din 2020 STAT DE FUNCTII 2020

HOTARAREA NR. 60 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET
- Anexa la HCL NR. 60 DIN 2020

HOTARAREA NR. 59 DIN 2020 EXECUTIE BUGETARA TRIM. III 2020
- Anexa 1 executie trim. III 2020 ANEXA LA HCL NR. 59 DIN 2020
- Anexa 2 executie trim. III 2020 ANEXA LA HCL NR. 59 DIN 2020

HOTARAREA NR. 58 DIN 2020 EXECUTIE BUGETARA TRIM. II 2020
- Anexa 1 executie trim. II 2020 ANEXA LA HCL NR. 58 DIN 2020
- Anexa 2 executie trim. II 2020 ANEXAL LA HCL NR. 58 DIN 2020

HOTARAREA NR. 57 DIN 2020 COMISII DE SPECIALITATE CL 2020

HOTARAREA NR. 56 DIN 2020 ALEGERE VICEPRIMAR 2020

HOTARAREA NR. 55 DIN 2020 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020

HOTARAREA NR. 54 DIN 2020 REGULAMENT SPATII JOACA SI TERENURI DE SPORT
ANEXA LA HOTARAREA NR. 54 DIN 2020

HOTARAREA NR. 53 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET SEPTEMBRIE 2020
Anexa 1 la rap. de specialit la HCL 53

Anexa 2 la Formularul 14 HCL 53 PROGRAM INVESTITII SALISTEA 2020_HCL

HOTARAREA NR. 52 DIN 2020 REANALIZARE HOTARARE NR. 46 DIN 2020 PRIVIND APROBARE CONTRACT DIRIGINTE SANTIER AMENAJARE LOCURI DE JOACA

HOTARAREA NR. 51 DIN 2020 REANALIZARE HOTARARE NR 45 DIN 2020 PRIVIND APROBARE CONTRACT DIRIGINTE SANTIER MODERNIZARE DRUMURI

HOTARAREA NR. 50 DIN 2020 REPREZENTANTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII SI CEAC 2020-2021

HOTARAREA NR. 49 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET AUGUST 2020
ANEXA LA HCL NR. 49 DIN 2020

HOTARAREA NR. 48 DIN 2020 LEMNE DE FOC 2020

HOTARAREA NR. 47 DIN 2020 REGISTRUL AGRICOL 2020 TRIM II

HOTARAREA NR. 46 DIN 2020 APROBARE CONTRACT DIRIGINTE SANTIER AMENAJARE LOCURI DE JOACA
ANEXA LA HCL NR. 46 DIN 2020

HOTARAREA NR. 45 DIN 2020 APROBARE CONTRACT DIRIGINTE SANTIER MODERNIZARE DRUMURI
CONTRACT ANEXA LA HCL NR. 45 DIN 2020

HOTARAREA NR. 44 DIN 2020 PRELUNGIRE SCRISOARE GARANTARE SEDIU PRIMARIE

HOTARAREA NR. 43 DIN 2020 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA AUGUST, SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE 2020

HOTARAREA NR. 42 DIN 2020 STABILIRE CRITERII ACORDARE HRANA LA DOMICILIU

HOTARAREA NR. 41 DIN 2020 MOD DE COMPLETARE REGISTRUL AGRICOL 2020-2024

HOTARAREA NR. 40 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET IULIE 2020
Anexa 1 la HOTARAREA NR. 40 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET IULIE 2020
Anexa 2 la HOTARAREA NR. 40 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET IULIE 2020

HOTARAREA NR. 39 DIN 2020 PRELUNGIRE PUG


HOTARAREA NR. 38 DIN 2020 REZILIERE CONTRACT CONCESIUNE GALA CONSTRUCT


HOTARAREA NR. 37 DIN 2020 PAAR 2020
Anexe PAAR 2020 la hcl LA HCL NR. 37 DIN 2020
PAAR 2020 anexa la hcl NR 37 DIN 2020


HOTARAREA NR. 36 DIN 2020 INCLUDERE APOMETRE 2018 IN DOM PUBLIC


HOTARAREA NR. 35 DIN 2020 EXCLUDERE BUNURI DIN CONTRACT DE DELEGARE


HOTARAREA NR. 34 DIN 2020 APROBARE DOM PRIVAT
ANEXA LA HCL NR. 34 DIN 2020 INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT


HOTARAREA NR. 33 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET IUNIE 2020
Anexa 1 la HOTARAREA NR. 33 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET IUNIE 2020
Anexa 2 la Formularul 14 PROGRAM INVESTITII SALISTEA 2020_ANEXA LA HCL NR. 33 DIN 2020


HCL NR. 32 DIN 2020 INDEXARE IMPOZITE PENTRU ANUL 2021


HCL NR. 31 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET


HCL NR. 30 DIN 2020 EXECUTIE BUGETARA TRIM. I 2020


HCL NR. 29 DIN 2020 LUCRARI SUPLIMENTARE SEDIU PRIMARIE


HCL NR. 28 DIN 2020 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNILE MAI, IUNIE, IULIE 2020


HCL NR. 27 DIN 2020 REGULAMENT DE SALUBRIZARE


HCL NR. 26 DIN 2020 PLAN SERVICII SOCIALE


HCL NR. 25 DIN 2020 RAPORT PRIMAR


HCL NR. 24 DIN 2020 ILUMINAT PUBLIC


HCL NR. 23 DIN 2020 COTIZATII


HCL NR. 22 DIN 2020 CONTOARE APA


HCL NR. 21 DIN 2020 REMEDIERE LIMITA IMOBILE


HCL NR. 20 DIN 2020 AMENAJAMENT SILVIC


HCL NR. 19 DIN 2020 AMENAJAMENT PASTORAL


HCL NR. 18 DIN 2020 MODIFICARE REGULAMENT CL


HCL NR. 17 DIN 2020 MARGINALIZARE SOCIALA


HCL NR. 16 DIN 2020 REGISTRU AGRICOL


HCL NR. 15 DIN 2020 ALOCARE SUME PAROHII


HCL NR. 14 DIN 2020 UTILIZARE EXCEDENT BUGETAR


HCL NR. 13 DIN 2020 BUGET SI PROGRAM DE INVESTITII 2020 EXECUTIE BUGET ANUL 2019


HCL NR. 12 DIN 2020 EXECUTIE BUGET ANUL 2019


HCL NR. 11 DIN 2020 COMISIE EVALUARE SECRETAR GENERAL


HCL NR. 10 DIN 2020 COMPLETARE HCL 54 DIN 2019 RETEA CANALIZARE


HCL NR. 9 DIN 2020 NEASUMARE ACHIZITII PRODUSE SCOALA


HCL NR. 8 DIN 2020 PRESEDINTE DE SEDINTA FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE 2020


HCL NR. 7 DIN 2020 RETEA SCOLARA 2020-2021


HCL NR. 6 DIN 2020 PLAN DE ACTIUNI AJUTOR SOCIAL


HCL NR. 5 DIN 2020 INSCRIERE PROVIZORIE CADASTRU SISTEMATIC DRUMURI


HCL NR. 4 DIN 2020 INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN


HCL NR. 3 DIN 2020 ACOPERIRE TEMPORARA GOL DE CASA


HCL NR. 2 DIN 2020 ACOPERIRE DEFINITIVA DEFICIT


HCL NR. 1 DIN 2020 VALIDARE MODIFICARI BUGET CONFORM DISPOZITIILOR PRIMARULUI

HCL NR. 81 DIN 2019 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LOCURI DE JOACA


HCL NR. 80 DIN 2019 IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2020


HCL NR. 79 DIN 2019 MODIFICARE HCL 73 DIN 2019 BRAD DE CRACIUN


HCL NR. 78 DIN 2019 RECTIFICARE BUGET


HCL NR. 77 DIN 2019 EXECUTIE BUGETARA TRIM. IV 2019


HCL NR. 76 DIN 2019 MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII


HCL NR. 75 DIN 2019 MODIFICARE HCL 68 DIN 2019 SVSU


HCL NR. 74 DIN 2019 PARCELARE SI TRECERE IN DOMENIUL PRIVAT A UNOR IMOBILE


HCL NR. 73 DIN 2019 BRAD DE CRACIUN


HCL NR. 72 DIN 2019 RECTIFICARE BUGET


HCL NR. 71 DIN 2019 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019, IANUARIE 2020


HCL NR. 70 DIN 2019 RECTIFICARE BUGETARA OCTOMBRIE


HCL NR. 69 DIN 2019 EXECUTIE BUGETARA TRIM III 2019


HCL NR. 68 DIN 2019 INFIINTARE SVSU


HCL NR. 67 DIN 2019 ECHIPA MOBILA VIOLENTA DOMESTICA


HCL NR. 65 DIN 2019 REPUNERE IN CIRCUIT CIVIL SI TRECERE IN DOMENIU PRIVAT IMOBILE


HCL NR. 64 DIN 2019 REPUNERE IN CIRCUIT CIVIL SI TRECERE IN DOMENIU PRIVAT 473 MP


HCL NR. 63 DIN 2019 INREGISTRARE IN DOMENIU PUBLIC SI DELEGARE GESTIUNE CANALIZARE


HCL NR. 62 DIN 2019 RECTIFICARE BUGET


HCL NR. 61 DIN 2019 ACORD COOPERARE AUDIT


HCL NR. 60 DIN 2019 STRATEGIE SERVICII SOCIALE


HCL NR. 59 DIN 2019 MARGINALIZARE SOCIALA


HCL NR. 58 DIN 2019 RI


HCL NR. 57 DIN 2019 ROF PRIMARIE


HCL NR. 56 DIN 2019 ROF CL


HCL NR. 55 DIN 2019 MODIFICARE HCL 46 DIN 2019 PARCELARE PARAU


HCL NR. 54 DIN 2019 INREGISTRARE IN DOMENIU PUBLIC SI DELEGARE GESTIUNE CANALIZARE


HCL NR. 53 DIN 2019 MODIFICARE HCL 8 DIN 2019 SALARII


HCL52/2019 privind modificarea organigramei, numarului de personal si statului de functii.


HCL 51/08.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.


HCL NR. 50 DIN 2019 SALUBRIZARE


HCL NR. 49 DIN 2019 LEMNE DE FOC


HCL NR. 48 DIN 2019 REPREZENTANTI IN CA SCOALA SI CEAC


HCL NR. 47 DIN 2019 PRESEDINTE DE SEDINTA AUGUST - OCTOMBRIE 2019


HCL NR. 46 DIN 2019 PARCELARE PARAU


HCL NR. 45 DIN 2019 PROIECT SERVICII COMUNITARE SARACIE


HCL NR. 44 DIN 2019 SF EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE


HCL 43/07.2019 privind aprobarea listei cuprinzand documentele de interes public.


HCL NR. 42 DIN 2019 INCHIRIERE PASUNE


HCL NR. 41 DIN 2019 TRECERE PASUNE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIU PRIVAT


HCL NR. 40 DIN 2019 ALOCARE SUME BISERICI


HCL NR. 39 DEVIZ MODERNIZARE DRUMURI


HCL 38/07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.


HCL 37/2019 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II 2019.


HCL 36/2019 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I 2019.


HCL NR. 35 DIN 2019 PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNA IULIE


HCL NR. 34 DIN 2019 PRELUNGIRE SCRISOARE GARANTARE SEDIU PRIMARIE


HCL NR. 33 DIN 2019 INSCRIERE PROVIZORIE IMOBILE CATEGORIA DRUM


HCL NR. 32 DIN 2019 INREGISTRARE IN DOMENIUL PUBLIC CONTOARE DE APA


HCL NR. 31 DIN 2019 REVOCARE HCL NR. 27 DIN 2019 PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE PASUNE


HCL NR. 30 DIN 2019 REVOCARE PARTIALA HCL 19 DIN 2019 ATESTARE COMUNA CA STATIUNE TURISTICA


HCL nr. 15/2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.


HCL nr. 56/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.


HCL nr. 8 din anul 2018.


HCL nr. 72/2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.


HCL nr. 61, 62 din anul 2017.


HCL nr. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 din anul 2017.


HCL nr. 45, 465, 47, 48, 49, 50, 51, 52 din anul 2017.


HCL nr. 41, 42, 43, 44 din anul 2017.


HCL nr. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 din anul 2017.


HCL nr. 26, 27, 28, 29, 30 din anul 2017.


HCL nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 din anul 2017.


HCL nr. 17, 18 din anul 2017.


HCL nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16 din anul 2017.


HCL nr. 7, 8, 9, 10 din anul 2017.


HCL nr. 6 din anul 2017.


HCL nr. 3, 4, 5 din anul 2017.


HCL nr. 1, 2 din anul 2017.


Proces verbal CL 17.01.2016


Proces verbal CL 05.01.2017


Proces verbal CL 16.12.2016


Proces verbal CL 05.12.2016


Proces verbal CL 24.11.2016


Proces verbal CL noiembrie 2016


Sedinta CL noiembrie 2016


HCL nr. 58, 59, 60, 61, 62 din anul 2016.


HCL nr. 52, 53, 54, 55, 56, 57 din anul 2016.


HCL nr. 48, 49, 50, 51 din anul 2016.


HCL nr. 44, 45, 46, 47 din anul 2016.


HCL nr. 38, 39, 40, 41, 42, 43 din anul 2016.


HCL nr. 18/2015 privind aprobarea alocarii sumei de 10000 lei catre Parohia Ortodoxa Tartaria, pe anul 2015.
HCL nr. 15/2015 privind aprobarea alocarii sumei de 10000 lei catre Parohia Ortodoxa Salistea, pe anul 2015.
HCL nr. 14/2015 privind aprobarea transferului sumei de 7388 lei.
HCL nr. 12/2015 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
Anexa la HCL nr. 10/2015 cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului Romaniei.
HCL nr. 10/2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2015.
HCL nr. 9/2015 privind aprobarea prelungirii termenului limita de rambursare a creditului intern cu numarul C31002013014794/16.09.2013.
HCL nr. 8/2015 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a Contractului de Finantare C322010970100037/2010.
HCL nr. 7/2015 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN.
HG 19/29.06.2012 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Salistea.
HG 21/29.06.2012 privind alegerea viceprimarului Comunei Salistea.

Proiecte in comuna
COMUNA SALISTEA din judetul Alba este beneficiara Contractului de Finantare nr. C322010970100067/10.07.2010 incheiat cu AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT - Romani

HCL nr. 56/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.


HCL nr. 8 din anul 2018.


HCL nr. 72/2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.


HCL nr. 61, 62 din anul 2017.


HCL nr. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 din anul 2017.


HCL nr. 45, 465, 47, 48, 49, 50, 51, 52 din anul 2017.


HCL nr. 41, 42, 43, 44 din anul 2017.


HCL nr. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 din anul 2017.


HCL nr. 26, 27, 28, 29, 30 din anul 2017.


HCL nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 din anul 2017.


HCL nr. 17, 18 din anul 2017.


HCL nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16 din anul 2017.


HCL nr. 7, 8, 9, 10 din anul 2017.


HCL nr. 6 din anul 2017.


HCL nr. 3, 4, 5 din anul 2017.


HCL nr. 1, 2 din anul 2017.


Proces verbal CL 17.01.2016


Proces verbal CL 05.01.2017


Proces verbal CL 16.12.2016


Proces verbal CL 05.12.2016


Proces verbal CL 24.11.2016


Proces verbal CL noiembrie 2016


Sedinta CL noiembrie 2016


HCL nr. 58, 59, 60, 61, 62 din anul 2016.


HCL nr. 52, 53, 54, 55, 56, 57 din anul 2016.


HCL nr. 48, 49, 50, 51 din anul 2016.


HCL nr. 44, 45, 46, 47 din anul 2016.


HCL nr. 38, 39, 40, 41, 42, 43 din anul 2016.


HCL nr. 18/2015 privind aprobarea alocarii sumei de 10000 lei catre Parohia Ortodoxa Tartaria, pe anul 2015.
HCL nr. 15/2015 privind aprobarea alocarii sumei de 10000 lei catre Parohia Ortodoxa Salistea, pe anul 2015.
HCL nr. 14/2015 privind aprobarea transferului sumei de 7388 lei.
HCL nr. 12/2015 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
Anexa la HCL nr. 10/2015 cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului Romaniei.
HCL nr. 10/2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2015.
HCL nr. 9/2015 privind aprobarea prelungirii termenului limita de rambursare a creditului intern cu numarul C31002013014794/16.09.2013.
HCL nr. 8/2015 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a Contractului de Finantare C322010970100037/2010.
HCL nr. 7/2015 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN.
HG 19/29.06.2012 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Salistea.
HG 21/29.06.2012 privind alegerea viceprimarului Comunei Salistea.

Proiecte in comuna
COMUNA SALISTEA din judetul Alba este beneficiara Contractului de Finantare nr. C322010970100067/10.07.2010 incheiat cu AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT - Romania, al carui obiect il constituie acordarea finantarii nerambursabile in valoare de 10.757.000 lei pentru punerea in aplicare a Cererii de finantare aferenta proiectului „Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza si accesul la servicii publice pentru populatia din Comuna Salistea, Alba”. În cadrul proiectului integrat se doreste modernizarea strãzilor si drumurilor comunale cu legãturi cãtre drumuri judetene in vederea fluidizãrii traficului în zonã, a podurilor si consolidarea malurilor din localitãtile Salistea si Tãrtãria, în vederea evitãrii reversãrii râurilor, alimentarea cu apã în localitatea Salistea Deal si strada Deal, realizarea unui sistem de colectare si epurare a apelor uzate în localitatea Salistea Deal, executia lucrãrilor de amenajare a cãminului cultural din localitatea Tãrtãria, precum si înfiintarea unui centru social în localitatea Sãlistea Pentru implementarea in bune conditii a proiectului integrat, sunt în curs de executie urmatoarele lucrãri cu termen de finalizare ianuarie 2013: Lotul 1: Modernizare retele strãzi comunale în localitãtile Sãlistea si Tãrtãria, poduri si consolidãri de maluri pe pârâul Cioara (Archis), comuna Sãlistea, judetul Alba Executant: S.C. NEWAMPORT COMPANY S.R.L. Lotul 2: Alimentare cu apã sat SãliStea-Deal si strada Deal si Comuna Sãlistea Executant: SC OMA GRUP INSTAL SRL Lotul 3: Retea de canalizare si statie de epurare localitatea Sãlistea-Deal, comuna Sãlistea, Judetul Alba Executant: SC ALBANIC SERVICE SRL asociat: SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL Lotul 4: REABILITARE CAMIN CULTURAL Executant: SC BFC CONSTRUCT PREST SRL Lotul 5: ÎNFIINTARE CENTRU SOCIAL Executant: SC BFC CONSTRUCT PREST SRL

a, al carui obiect il constituie acordarea finantarii nerambursabile in valoare de 10.757.000 lei pentru punerea in aplicare a Cererii de finantare aferenta proiectului „Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza si accesul la servicii publice pentru populatia din Comuna Salistea, Alba”. În cadrul proiectului integrat se doreste modernizarea strãzilor si drumurilor comunale cu legãturi cãtre drumuri judetene in vederea fluidizãrii traficului în zonã, a podurilor si consolidarea malurilor din localitãtile Salistea si Tãrtãria, în vederea evitãrii reversãrii râurilor, alimentarea cu apã în localitatea Salistea Deal si strada Deal, realizarea unui sistem de colectare si epurare a apelor uzate în localitatea Salistea Deal, executia lucrãrilor de amenajare a cãminului cultural din localitatea Tãrtãria, precum si înfiintarea unui centru social în localitatea Sãlistea Pentru implementarea in bune conditii a proiectului integrat, sunt în curs de executie urmatoarele lucrãri cu termen de finalizare ianuarie 2013: Lotul 1: Modernizare retele strãzi comunale în localitãtile Sãlistea si Tãrtãria, poduri si consolidãri de maluri pe pârâul Cioara (Archis), comuna Sãlistea, judetul Alba Executant: S.C. NEWAMPORT COMPANY S.R.L. Lotul 2: Alimentare cu apã sat SãliStea-Deal si strada Deal si Comuna Sãlistea Executant: SC OMA GRUP INSTAL SRL Lotul 3: Retea de canalizare si statie de epurare localitatea Sãlistea-Deal, comuna Sãlistea, Judetul Alba Executant: SC ALBANIC SERVICE SRL asociat: SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL Lotul 4: REABILITARE CAMIN CULTURAL Executant: SC BFC CONSTRUCT PREST SRL Lotul 5: ÎNFIINTARE CENTRU SOCIAL Executant: SC BFC CONSTRUCT PREST SRL