HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

2020

HOTARAREA NR. 50 DIN 2020 REPREZENTANTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII SI CEAC 2020-2021

HOTARAREA NR. 49 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET AUGUST 2020
ANEXA LA HCL NR. 49 DIN 2020

HOTARAREA NR. 48 DIN 2020 LEMNE DE FOC 2020

HOTARAREA NR. 47 DIN 2020 REGISTRUL AGRICOL 2020 TRIM II

HOTARAREA NR. 46 DIN 2020 APROBARE CONTRACT DIRIGINTE SANTIER AMENAJARE LOCURI DE JOACA
ANEXA LA HCL NR. 46 DIN 2020

HOTARAREA NR. 45 DIN 2020 APROBARE CONTRACT DIRIGINTE SANTIER MODERNIZARE DRUMURI
CONTRACT ANEXA LA HCL NR. 45 DIN 2020

HOTARAREA NR. 44 DIN 2020 PRELUNGIRE SCRISOARE GARANTARE SEDIU PRIMARIE

HOTARAREA NR. 43 DIN 2020 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA AUGUST, SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE 2020

HOTARAREA NR. 42 DIN 2020 STABILIRE CRITERII ACORDARE HRANA LA DOMICILIU

HOTARAREA NR. 41 DIN 2020 MOD DE COMPLETARE REGISTRUL AGRICOL 2020-2024

HOTARAREA NR. 40 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET IULIE 2020
Anexa 1 la HOTARAREA NR. 40 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET IULIE 2020
Anexa 2 la HOTARAREA NR. 40 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET IULIE 2020

HOTARAREA NR. 39 DIN 2020 PRELUNGIRE PUG


HOTARAREA NR. 38 DIN 2020 REZILIERE CONTRACT CONCESIUNE GALA CONSTRUCT


HOTARAREA NR. 37 DIN 2020 PAAR 2020
Anexe PAAR 2020 la hcl LA HCL NR. 37 DIN 2020
PAAR 2020 anexa la hcl NR 37 DIN 2020


HOTARAREA NR. 36 DIN 2020 INCLUDERE APOMETRE 2018 IN DOM PUBLIC


HOTARAREA NR. 35 DIN 2020 EXCLUDERE BUNURI DIN CONTRACT DE DELEGARE


HOTARAREA NR. 34 DIN 2020 APROBARE DOM PRIVAT
ANEXA LA HCL NR. 34 DIN 2020 INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT


HOTARAREA NR. 33 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET IUNIE 2020
Anexa 1 la HOTARAREA NR. 33 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET IUNIE 2020
Anexa 2 la Formularul 14 PROGRAM INVESTITII SALISTEA 2020_ANEXA LA HCL NR. 33 DIN 2020


HCL NR. 32 DIN 2020 INDEXARE IMPOZITE PENTRU ANUL 2021


HCL NR. 31 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET


HCL NR. 30 DIN 2020 EXECUTIE BUGETARA TRIM. I 2020


HCL NR. 29 DIN 2020 LUCRARI SUPLIMENTARE SEDIU PRIMARIE


HCL NR. 28 DIN 2020 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNILE MAI, IUNIE, IULIE 2020


HCL NR. 27 DIN 2020 REGULAMENT DE SALUBRIZARE


HCL NR. 26 DIN 2020 PLAN SERVICII SOCIALE


HCL NR. 25 DIN 2020 RAPORT PRIMAR


HCL NR. 24 DIN 2020 ILUMINAT PUBLIC


HCL NR. 23 DIN 2020 COTIZATII


HCL NR. 22 DIN 2020 CONTOARE APA


HCL NR. 21 DIN 2020 REMEDIERE LIMITA IMOBILE


HCL NR. 20 DIN 2020 AMENAJAMENT SILVIC


HCL NR. 19 DIN 2020 AMENAJAMENT PASTORAL


HCL NR. 18 DIN 2020 MODIFICARE REGULAMENT CL


HCL NR. 17 DIN 2020 MARGINALIZARE SOCIALA


HCL NR. 16 DIN 2020 REGISTRU AGRICOL


HCL NR. 15 DIN 2020 ALOCARE SUME PAROHII


HCL NR. 14 DIN 2020 UTILIZARE EXCEDENT BUGETAR


HCL NR. 13 DIN 2020 BUGET SI PROGRAM DE INVESTITII 2020 EXECUTIE BUGET ANUL 2019


HCL NR. 12 DIN 2020 EXECUTIE BUGET ANUL 2019


HCL NR. 11 DIN 2020 COMISIE EVALUARE SECRETAR GENERAL


HCL NR. 10 DIN 2020 COMPLETARE HCL 54 DIN 2019 RETEA CANALIZARE


HCL NR. 9 DIN 2020 NEASUMARE ACHIZITII PRODUSE SCOALA


HCL NR. 8 DIN 2020 PRESEDINTE DE SEDINTA FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE 2020


HCL NR. 7 DIN 2020 RETEA SCOLARA 2020-2021


HCL NR. 6 DIN 2020 PLAN DE ACTIUNI AJUTOR SOCIAL


HCL NR. 5 DIN 2020 INSCRIERE PROVIZORIE CADASTRU SISTEMATIC DRUMURI


HCL NR. 4 DIN 2020 INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN


HCL NR. 3 DIN 2020 ACOPERIRE TEMPORARA GOL DE CASA


HCL NR. 2 DIN 2020 ACOPERIRE DEFINITIVA DEFICIT


HCL NR. 1 DIN 2020 VALIDARE MODIFICARI BUGET CONFORM DISPOZITIILOR PRIMARULUI


2019

HCL NR. 81 DIN 2019 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LOCURI DE JOACA


HCL NR. 80 DIN 2019 IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2020


HCL NR. 79 DIN 2019 MODIFICARE HCL 73 DIN 2019 BRAD DE CRACIUN


HCL NR. 78 DIN 2019 RECTIFICARE BUGET


HCL NR. 77 DIN 2019 EXECUTIE BUGETARA TRIM. IV 2019


HCL NR. 76 DIN 2019 MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII


HCL NR. 75 DIN 2019 MODIFICARE HCL 68 DIN 2019 SVSU


HCL NR. 74 DIN 2019 PARCELARE SI TRECERE IN DOMENIUL PRIVAT A UNOR IMOBILE


HCL NR. 73 DIN 2019 BRAD DE CRACIUN


HCL NR. 72 DIN 2019 RECTIFICARE BUGET


HCL NR. 71 DIN 2019 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA NOIEMBRIE 2019, DECEMBRIE 2019, IANUARIE 2020


HCL NR. 70 DIN 2019 RECTIFICARE BUGETARA OCTOMBRIE


HCL NR. 69 DIN 2019 EXECUTIE BUGETARA TRIM III 2019


HCL NR. 68 DIN 2019 INFIINTARE SVSU


HCL NR. 67 DIN 2019 ECHIPA MOBILA VIOLENTA DOMESTICA


HCL NR. 65 DIN 2019 REPUNERE IN CIRCUIT CIVIL SI TRECERE IN DOMENIU PRIVAT IMOBILE


HCL NR. 64 DIN 2019 REPUNERE IN CIRCUIT CIVIL SI TRECERE IN DOMENIU PRIVAT 473 MP


HCL NR. 63 DIN 2019 INREGISTRARE IN DOMENIU PUBLIC SI DELEGARE GESTIUNE CANALIZARE


HCL NR. 62 DIN 2019 RECTIFICARE BUGET


HCL NR. 61 DIN 2019 ACORD COOPERARE AUDIT


HCL NR. 60 DIN 2019 STRATEGIE SERVICII SOCIALE


HCL NR. 59 DIN 2019 MARGINALIZARE SOCIALA


HCL NR. 58 DIN 2019 RI


HCL NR. 57 DIN 2019 ROF PRIMARIE


HCL NR. 56 DIN 2019 ROF CL


HCL NR. 55 DIN 2019 MODIFICARE HCL 46 DIN 2019 PARCELARE PARAU


HCL NR. 54 DIN 2019 INREGISTRARE IN DOMENIU PUBLIC SI DELEGARE GESTIUNE CANALIZARE


HCL NR. 53 DIN 2019 MODIFICARE HCL 8 DIN 2019 SALARII


HCL52/2019 privind modificarea organigramei, numarului de personal si statului de functii.


HCL 51/08.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.


HCL NR. 50 DIN 2019 SALUBRIZARE


HCL NR. 49 DIN 2019 LEMNE DE FOC


HCL NR. 48 DIN 2019 REPREZENTANTI IN CA SCOALA SI CEAC


HCL NR. 47 DIN 2019 PRESEDINTE DE SEDINTA AUGUST – OCTOMBRIE 2019


HCL NR. 46 DIN 2019 PARCELARE PARAU


HCL NR. 45 DIN 2019 PROIECT SERVICII COMUNITARE SARACIE


HCL NR. 44 DIN 2019 SF EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE


HCL 43/07.2019 privind aprobarea listei cuprinzand documentele de interes public.


HCL NR. 42 DIN 2019 INCHIRIERE PASUNE


HCL NR. 41 DIN 2019 TRECERE PASUNE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIU PRIVAT


HCL NR. 40 DIN 2019 ALOCARE SUME BISERICI


HCL NR. 39 DEVIZ MODERNIZARE DRUMURI


HCL 38/07.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.


HCL 37/2019 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II 2019.


HCL 36/2019 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I 2019.


HCL NR. 35 DIN 2019 PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNA IULIE


HCL NR. 34 DIN 2019 PRELUNGIRE SCRISOARE GARANTARE SEDIU PRIMARIE


HCL NR. 33 DIN 2019 INSCRIERE PROVIZORIE IMOBILE CATEGORIA DRUM


HCL NR. 32 DIN 2019 INREGISTRARE IN DOMENIUL PUBLIC CONTOARE DE APA


HCL NR. 31 DIN 2019 REVOCARE HCL NR. 27 DIN 2019 PRELUNGIRE CONTRACT INCHIRIERE PASUNE


HCL NR. 30 DIN 2019 REVOCARE PARTIALA HCL 19 DIN 2019 ATESTARE COMUNA CA STATIUNE TURISTICA


HCL nr. 15/2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.


HCL nr. 56/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.


HCL nr. 8 din anul 2018.


HCL nr. 72/2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.


HCL nr. 61, 62 din anul 2017.


HCL nr. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 din anul 2017.


HCL nr. 45, 465, 47, 48, 49, 50, 51, 52 din anul 2017.


HCL nr. 41, 42, 43, 44 din anul 2017.


HCL nr. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 din anul 2017.


HCL nr. 26, 27, 28, 29, 30 din anul 2017.


HCL nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 din anul 2017.


HCL nr. 17, 18 din anul 2017.


HCL nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16 din anul 2017.


HCL nr. 7, 8, 9, 10 din anul 2017.


HCL nr. 6 din anul 2017.


HCL nr. 3, 4, 5 din anul 2017.


HCL nr. 1, 2 din anul 2017.


Proces verbal CL 17.01.2016


Proces verbal CL 05.01.2017


Proces verbal CL 16.12.2016


Proces verbal CL 05.12.2016


Proces verbal CL 24.11.2016


Proces verbal CL noiembrie 2016


Sedinta CL noiembrie 2016


HCL nr. 58, 59, 60, 61, 62 din anul 2016.


HCL nr. 52, 53, 54, 55, 56, 57 din anul 2016.


HCL nr. 48, 49, 50, 51 din anul 2016.


HCL nr. 44, 45, 46, 47 din anul 2016.


HCL nr. 38, 39, 40, 41, 42, 43 din anul 2016.


HCL nr. 18/2015 privind aprobarea alocarii sumei de 10000 lei catre Parohia Ortodoxa Tartaria, pe anul 2015.
HCL nr. 15/2015 privind aprobarea alocarii sumei de 10000 lei catre Parohia Ortodoxa Salistea, pe anul 2015.
HCL nr. 14/2015 privind aprobarea transferului sumei de 7388 lei.
HCL nr. 12/2015 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
Anexa la HCL nr. 10/2015 cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului Romaniei.
HCL nr. 10/2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2015.
HCL nr. 9/2015 privind aprobarea prelungirii termenului limita de rambursare a creditului intern cu numarul C31002013014794/16.09.2013.
HCL nr. 8/2015 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a Contractului de Finantare C322010970100037/2010.
HCL nr. 7/2015 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN.
HG 19/29.06.2012 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Salistea.
HG 21/29.06.2012 privind alegerea viceprimarului Comunei Salistea.

Proiecte in comuna
COMUNA SALISTEA din judetul Alba este beneficiara Contractului de Finantare nr. C322010970100067/10.07.2010 incheiat cu AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT – Romania, al carui obiect il constituie acordarea finantarii nerambursabile in valoare de 10.757.000 lei pentru punerea in aplicare a Cererii de finantare aferenta proiectului „Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza si accesul la servicii publice pentru populatia din Comuna Salistea, Alba”. În cadrul proiectului integrat se doreste modernizarea strãzilor si drumurilor comunale cu legãturi cãtre drumuri judetene in vederea fluidizãrii traficului în zonã, a podurilor si consolidarea malurilor din localitãtile Salistea si Tãrtãria, în vederea evitãrii reversãrii râurilor, alimentarea cu apã în localitatea Salistea Deal si strada Deal, realizarea unui sistem de colectare si epurare a apelor uzate în localitatea Salistea Deal, executia lucrãrilor de amenajare a cãminului cultural din localitatea Tãrtãria, precum si înfiintarea unui centru social în localitatea Sãlistea Pentru implementarea in bune conditii a proiectului integrat, sunt în curs de executie urmatoarele lucrãri cu termen de finalizare ianuarie 2013: Lotul 1: Modernizare retele strãzi comunale în localitãtile Sãlistea si Tãrtãria, poduri si consolidãri de maluri pe pârâul Cioara (Archis), comuna Sãlistea, judetul Alba Executant: S.C. NEWAMPORT COMPANY S.R.L. Lotul 2: Alimentare cu apã sat SãliStea-Deal si strada Deal si Comuna Sãlistea Executant: SC OMA GRUP INSTAL SRL Lotul 3: Retea de canalizare si statie de epurare localitatea Sãlistea-Deal, comuna Sãlistea, Judetul Alba Executant: SC ALBANIC SERVICE SRL asociat: SC COMSERVICE CONSTRUCT SRL Lotul 4: REABILITARE CAMIN CULTURAL Executant: SC BFC CONSTRUCT PREST SRL Lotul 5: ÎNFIINTARE CENTRU SOCIAL Executant: SC BFC CONSTRUCT PREST SRL