ALTE DOCUMENTE -> Proiecte HCL
2020

PROIECT DE HOTARARE APOMETRE 2018.
PROIECT DE HOTARARE APROBARE DOMENIU PRIVAT.
PROIECT DE HOTARARE EXCLUDERE BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC.
PROIECT DE HOTARARE PAAR 2020.
PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET.
PROIECT DE HOTARARE ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA MAI, IUN, IUL 2020 JS.
PROIECT DE HOTARARE EXECUTIE BUGETARA TRIM I 2020 JS.
PROIECT DE HOTARARE LUCRARI SUPLIMENTARE SEDIU PRIMARIE JS.
PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET APRILIE 2020 JS.
PROIECT DE HOTARARE AMENAJAMENT SILVIC.
PROIECT DE HOTARARE AMENAJAMENT PASTORAL.
PROIECT DE HOTARARE COTIZATII.
PROIECT DE HOTARARE INCLUDERE IN DOM PUBLIC CONTOARE APA.
PROIECT DE HOTARARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ILUMINAT PUBLIC.
PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE REGULAMENT CL.
PROIECT DE HOTARARE RAPORT PRIMAR.
PROIECT DE HOTARARE REMEDIERE EROARE CADASTRU LIMITE IMOBILE.
PROIECT DE HOTARARE SALUBRIZARE.
PROIECT DE HOTARARE SERVICII SOCIALE.
PROIECT DE HOTARARE BUGET 2020.
PROIECT DE HOTARARE MARGINALIZARE SOCIALA.
PROIECT DE HOTARARE REGISTRU AGRICOL SEM II 2019.
PROIECT DE HOTARARE SUME PAROHII.
PROIECT DE HOTARARE UTILIZARE EXCEDENT BUGETAR.
PROIECT DE HOTARARE INSCRIERE PROVIZORIE DREPT DE PROPRIETATE DRUMURI.
PROIECT DE HOTARARE NEASUMARE RESPONSABILITATE ACHIZITII SCOALA.
PROIECT DE HOTARARE PLAN ACTIUNI BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL.
PROIECT DE HOTARARE PRESEDINTE DE SEDINTA LUNILE FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE 2020.
PROIECT DE HOTARARE RETEA SCOLARA 2020-2021.
PROIECT DE HOTARARE TRECERE DOMENIU PUBLIC PARCELA 407.

2019

PROIECT DE HOTARARE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SPATII DE JOACA.
PROIECT DE HOTARARE EXECUTIE BUGETARA TRIM IV 2019.
PROIECT DE HOTARARE IMPOZITE SI TAXE 2020.
PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE HCL 73 DIN 2019 BRAD DE CRACIUN.
PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET.
PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET.
PROIECT DE HOTARARE PRESEDINTE DE SEDINTA.
PROIECT DE HOTARARE PARCELARE VALEA LUI STAN SI MARGINI.
PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE ORGANIGRAMA.
PROIECT DE HOTARARE MODIFICARE HCL 68 DIN 2019 SVSU.
PROIECT DE HOTARARE BRAD DE CRACIUN.
PROIECT HCL ATRIBUIRE TEREN IN PROPRIETATE.
PROIECT HCL ECHIPA MOBILA.
PROIECT HCL INFIINTARE SVSU.
PROIECT HCL REPUNERE IN CIRCUITUL CIVIL 473 MP.
PROIECT HCL REPUNERE IN CIRCUITUL CIVIL A UNOR IMOBILE.