Taxe si impozite

Anunțuri Taxe și Impozite 2021

Anunț facilități fiscale

În atenția locuitorilor satului Tărtăria

În atenția locuitorilor satului Săliștea Deal

Anunt Impozit 2019

Potrivit art. 462 din Codul Fiscal, impozitul datorat se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.
Pentru plata cu anticipație a impozitului datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%.
Plata impozitului se poate face în numerar direct la casieria Primăriei Săliștea, sau prin virament bancar in conturile deschise la Trezoria Alba, beneficiar Comuna Săliștea, CIF 4562001:
-AUTO-RO11TREZ0022116020201XXX
-CLĂDIRI-RO89TREZ0022107020101XXX
-TEREN INTRAVILAN-RO36TREZ0022107020201XXX
-TEREN EXTRAVILAN-RO36TREZ0022107020201XXX.
- HCL nr. 56/2018, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.
- Anexa nr. 1 la HCL nr. 56/2018, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.

Anunt Impozit 2017

HCL nr. 72/2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.