Economic

Activitatea economica:

Specific comunei Salistea este agricultura si cresterea animalelor. Ca urmare a acestui fapt, pe raza comunei isi desfasoara activitatea mai multe asociatii agricole, si anume:
-S.A. 1 Decembrie Tartaria
-S.A. Nr.2 Tartaria
-S.A. DACIA Salistea
Activitatea economica la nivelul comunei este slab dezvoltata, fiind reprezentata mai mult de mici meseriasi (zidari, dulgheri, potcovari, reparatii auto) care desfasoara mai mult o activitate sporadica.
Ca investitie privata amintim existenta societatii cu raspundere limitata SC Punto Legno SRL, care are ca obiect de cativitate fabricarea de produse stratificate din lemn, placaj, panel, furnire, placi.

Infrastructura:

Drumurile existente pe raza comunei sunt:
-drumul judetean DJ 705 E, in lungime de 7,3 km, de la intrarea in satul Tartaria pana in satul Salistea-Deal;
-drumul judetean DJ 705 B, in lungime de 1 km, Tartaria-Vint;
-drumul comunal DC 218, in lungime de 5000 m, Vinerea-Salistea;
-drumuri vicinale in numar de 35 in satul Salistea, 4 in satul Margineni, 44 in satul Tartaria, drumuri care asigura legatura dintre sat si parcelele agricole.
Toate drumurile sunt in stare buna de viabilitate.

Reteaua de gaze:

-lungime retea 19 km existent, necesar 22 km.

Reteaua de telefonie fixa:

-posturi existente 455, necesar posturi 650.

Nu dispune de sistem de aprovizionare cu apa si sistem de canalizare.
Nu exista statie de epurare.